Kurtejīyan
Makale Pirtuk Kurtecīrok Ekonomī Resim

 

 

 
Navarok
Ferheng
 
 

 

Kesîs Polo

 

Kilamê êzdîaye mêranîê derheqa serê miqabilî

tirka û serekesîrê kurda Sêx Qasimda.*

 

               Li Radovanê karî min dive,

               Hespa Mîrze-axa hîre-hîre,

               Kesîs Polo li Sêx Qasimê kire gazî,

               Go “Min eskerê te gisk qeland, serê wan

                                                           firand”.

 

               Ber Radovanêra çem dikise,

               Eskerê Sêx Qasim xwe da nevê.

               Mîrze-axa û Kesîs Poloê egal,

               Lê kirin gazî: “Me hezar syarê

               we dane ber van rima”.

 

               Li Radovanê bagê tiryane,

               Eskerê Sêx Qasimê kete wira,

               Kesîs Polo lê kire gazî:

               “Serê we boy me serê pîvazane”.

 

               Delanê wê hejire

               Sûrê Mîçoy zincîr kirîye,

               Miço kire gazî: “Xwedê sedeye,

               Mêrxasê min, birê min,

               Rimê me sikestine,

               Çeqmeqê qirmê me sihistîne.

               Sûra bigrine xwe

               Û pistêva neferê me xweykin.

               Miço rakine ser pya,

               Pê sûrê Misirîê wî ruhdarkin,

               Wekî saw bikeve ser kafir,

               Xwe mera negîhine”.