Kurtejīyan
Makale Pirtuk Kurtecīrok Ekonomī Resim

 

 

 
Navarok
Ferheng
 
 

 

Kilamê civata kurda,

ku Xaçatûr Abovyan berev kirine

 

 

 

 

 

1.

Abovyan ji zarê zarbêjê kurd nîvîsîne û ew bi

herfê ermenî û bi zimanê kurdî gihîstine me.

 

 

                    *     *     *

 

               Gevramin avê tê,

               Bîna mêxik û darçîna ber pistê tê,

               Devê min xala sûretê te keta,

               Neçelnîk ez bigirtama, bisandama Rûsêtê.

                  

                    *     *     *

 

               Te çevresê Keba tirî,

               Serda tê bijang-birî,

               Sûsa dilê min sikestîye, nacebirî,

               Were mala me mêvanî,

               Rabe, rûnî giranî,

               Ezê ji tera serjêkim berxa serberanî.

                  

                    *     *     *

 

               Tê bîna baê biharê,

               Xudê bejna bilind xeyrandîye rîsîê serê,

               Heyfa min tê, axê gor’ê

               Xweda heland milê mertalê.

 

                   *     *     *

 

               Min hafa destê,

               Dengê du zerya xwes tê,

               Ax dikim, xûna res tê.

 

 

                   *     *     *

 

               Kalbûm, sedcar kalbûm,

               Ezê nêzîkî heftê sal bûm,

               Sedam çevêd belek,

               Xirabmal bûm.

 

                   *     *     *

 

               Hîv xeydîye naçe avan,

               Pêvir bela bûne li van navan,

               Îro bîstçar rojê,

               Xew herimîye belek çevan.

 

                   *     *     *

 

               Serê xwendinê elîfbaye,

               Xala sîng û berê xelqê delal

               Sed û sêye,

               Singê zerya min weke mizgeftaye,

               Erziruma kambax meriv lê bike,

               Dirozgêd nimêja eydêye.

 

                   *     *     *

 

               Zozanê me basin,

               Belekîê berfê lê sesin,

               Rewsê kurmancîê:

               Qîzê bi kezî, xortê sivike,

               Teze terasin.

 

                   *     *     *

 

               Tirba syarê min hembere,

               Cotek mêrê serzere,

               Gostê wî xwarîye,

               Hestya kirî sefere.

 

                   *     *     *

 

               Syarê holê syar bû xama,

               Koma xulama xu da ceme,

               Jêkir serê Zeman-xanê eceme.

 


 

2.

Kilamê civata Kurdaye lîrîkaê, ku Xaçatûr

Abovyan berev kirine.*

 

 

               Min eskerê peya sandîye peyî wî,

               Dû dermanê gulava xwes pêra danîye,

               Lawiko, eger devê xwe bikî sîng û berê min,

               Xerîbîya teê lite sîrinbe.

 

                   *     *     *

 

               Dilê minî birîndare,

               Ax û wax badilhewane.

               Kî dilê bengî jev biqetîne,

               Bira derdê min bibe para wî.

 

                   *     *     *

 

               Hespê lawikê min guh daliqandine.

               Koma syara ser zengûya xwe raçandine,

               Lawikê min ketîye nava cêrgê eskerê Resîd-pasa,

               Bejin û bala wî usane, tê qeyî bêjî mîr û hakime.

 

 

                   *     *     *

 

               Heft steyrkê pêvir û mêzina vebûne,

               Min jî vekirîye sîng û ber van mitalada,

               Pasê hespa xweva gihîstine koma syara

               Li welatê Ristûnya*

 

                   *     *     *

         

               Lawikê min hatîye bal me mêvanî,

               Min danî ber serê wî bazbendê xwe,

               Bin wî raxist xalîça Xurêsanî,

               Ezê çevê belek, bejin û bala xwe,

               Bi dil û can porê wîye kurîsîra biguhêrim,

               Lê eger bi wê jî qîma wî neê:

               Ezê canya xweya can qurbankim.

 

                   *     *     *

 

               Lawikê min hat bal me mêvanî,

               Simêla kaw xwes ba dide,

               Minê bi dil û can çevê belek ber danîna,

               Lê ewî ramûsan ji min dixwest:

               Min ramûsanek neda wîye-

               Qe nefikirîm dinêda mirin heye.