KurtejÓyan
Makale Pirtuk KurtecÓrok EkonomÓ Resim

 

 

 
Navarok
Ferheng
 
 

 

Kilamên êzîdiya

 

               Ji stembolê ferman hat,

               Kulma îslamê gele giran bûye.

               Eskerê Resîd pasa lawikê min bire ordîê.

               Weyî limin, ewî haqa genc bû,

               Çaxê çevê min ew dî, dilê min teqya...

 

               Ez çûme bal xweyê xwe,

               Wealtê Golê, jê hîvî kir, gunê min bîne.

               Ewî hîvî-remin qebûl nekir.

               Ordya Resîd-pasa bal çem hêwirîye,

               Cesûs nikaribûn biçûna wî berî.

               Min besek stend.

               Bal çyaê Sengalê teslîm bibûn.

               Xanimekê xwe xemilandibû,

               Qerefil pozê pîjînva kiribû,

               Lawikê min birin eskerîê.

               Ewî ramûsanek ji min xwest,

               Lê min nedaê û nizam kêra dihêvisînim.

 

               Were dem û heyam ê mene,

               Kara xezala li desta Dîarbekirê

               Pala xwe daye girê gîha,

               Zilamê kawe-kubar li desta Dîarbekirê

               Bin kond lezeta hênkaya sîê divînin.

               Ba li wana kurîsk dixe, dihejîne.*

               Lawikê kawe-kubar sil bûne, qeyî bêjî barana

                                                          gulanêne.

 

               Bejna tê nazikê dara çînarê,

               Çevê teye resin resbelekin.

 

               Porê wan lawikê kawe kurîsk,

               Tê qeyî bêjî sirîtê konê Temir-pasane.

               Ewilê payîzî em sitar bûn

               Û ji Araratê derketin, daketin destê.