KurtejÓyan
Makale Pirtuk KurtecÓrok EkonomÓ Resim

 

 

 

DU GILÎ

 

 

 

 

 

 

x. abovyan

 

 

 

 

 

 

Xaçatûr Abovyan

 

KURD

ÊZÎDÎ

 

Hazirkir, tercimekir, pêsxeber nivîsî

Wezîrê Eso (B.A.Rasidov)

Êrîvan 1986

 

Redoktorê nesîretê Elixan Memê

Sikilkês  A.G.Afrikyan

Redoktorê teknîkiyê Elixanê Memê

Karêktor  Hesenê Mehmûd

 

Î B 5283

Sandina rêzkirinê  4.11.1985 bona neskirinê qolkirine 20.02.1986.

VF 02201 çap 84x108 1/32. Kaxizê çapkirinê No 1. Herfê cûrê bedewîtiyê.

Nesirkirina bilind. Belgêd çapkirinêye qewlî 7, 14. Belgê nesîretê. Tîraj 1000

qimet  70 kop.

 

Erîvan 9, Têryan 91, nesîreta “Hayastan” Nesirxana No 1, ya komîta Sovyeta wezîriyên RSS Ermanîstanê ya dewletê suxulêd nesiretiyê. polîgrafîê û kirîn-frotana kitêba. Erîvan, soqaqa Alavêrdiyan,  No 65

 

 

Ferheng Navarok