KurtejÓyan
Makale Pirtuk KurtecÓrok EkonomÓ Resim

 

 

 
Navarok
Ferheng
 

           

Sêr Padisê dinya terewila

 

               Tu wexta bi nemamî nêçîrê nekuje,

               Çawa dijmin divîne-ew dike hurmîn,

               Ew wî bêçarî dihêvisîne, ê ku ji ber wî

                                                    direve.

 

               Xûb-Xan xût sêrekî usa bû,

               Ew li sera digeriya, ew li qezyayê digeriya,

               Ewî rast li orta çavê dijmin dinhêrî,

               Çaxê hê nize dilê wîra nekiribû.

 

               Tirk xwe ditelîne mîna bûmê kor,

               Ber dijminê xwe, ew bi kirêtî û fesal,

               Ew nahêwvisîne ne ruha, ne jî qismê jin,

               Ew zarê hewla daykêda difetise.

 

               Kevotik li wira dinya Terewila,

               Dike qewe-qewe bi per û baskê xweye nazik,

               Kevotik bêfitya çuçkê xwe hiz dike,

               Pê nikul risq dike devkê çûçika.

 

               Xanim hema kevotkeke usa bû.

               Ewê por û gulîê dirêj dixemilandin,

               Niha ew bûye nêçira tirkekî

               Xan serê giranda hate kustin.

 

               Sekav cinyaza li wir bîn dike,

               Ew kêfa sevê li goristana datîne,

               Lê xûna teze rêtî, canya can dihêvisîne,

               Tu cara wir dîhar nabe, li ku emir û evîntî

                                                   hene.

 

               Pasayê tirk beyanîyê barbarosa,

               Ew tenê xûnê fir dike, çawa teyrê har.

               Kurê minç bala xwe bide serê bawê xweyî

                                                  xûnêda gevez bûyî,

               Tirk, lawîno, dilketî jite stend.

 

               Nehilet li wî, kî du dilê evîn ji hev diqetîne.

               Nehilet zor û zorbera, kîjan ji zelûlîê av-

                                                  hêsra fem nake.

 

               Mezel merya tu cara pasda venagerîne,

               Lê Melekî Tawis nifirê me dibhê.*