KurtejÓyan
Makale Pirtuk KurtecÓrok EkonomÓ Resim

 

 

 
Navarok
Ferheng
 

 

Sêx Mîrza*

 

               Axa o, me derketîye pêla ewrê vê nîsanê,

               Wê girtîye ser kekê Melo, bavê Hesen, Sêx Mîrza,

                                                        komê êzdîxanê,

               Resîd-Pasa caw sandîye peyî Kekê Melo, divê:

               “Were jor dîwanê”

               Sêx Mîrzaê-Kekê Melo, bavê Hesen siyarê Holê,

                                                        Sêxê Êzdiya,

               extîyarê merga kire gazî: “Resîd-pasao min goveka

               dînê te rezîlkir o, ezê îro êqîn serê xwe bidime oxira

                                                        vê îmanê”.

 

               Wezîro, Wezîro,

               Wezîro, Sêxî dîne.

               Sera Dîyarbekirê dinhêrim kevirê mo re,

               Eskerê Resîd-pasa, Nefî-Emê girane, kisya dorê,

               Sêx Mîrza kire gazî, go: “Resîd-pasa te ez

                                                 xapandim çîzma hilkisandime dîwana herî jore.

               Ez Sêx Mîrzome, sêxê êzdîxanême, ezê roja îroyîn

               lêxim heta milê min dixebite-hivya min yekî jorîn,

                                                        Ezdîdê Sore.

 

               Wezîro, wezîro,

               Sêxî dîne.

               Axa o, qesîra bavê Melo, kekê Hesen, siyarê Hole

                                                        dinhêrim kevirê mo re.

               Eskerê Resîd-pasa, Nefî Emê girane, kisya dore.

               Resîd-pasa cab sandîye peyî sêx Mîrzaê, dibe:

                                           “Keremke were dîwana here jore”.

               Sêx Mîrza kire gazî, go: “Resîd pasa o, min sî rojê te wa-wa kiro,

               hewarya te bê serê çiyaê Sengalê, here Roma rese derewine

               hewara min bê siyarê rohilatê Êzdîdê Sore.

 

               Wezîro, Wezîro,

               Sêxî dîne.

               Sera Dîyarbekirê dinhêrim kevirê sîrê.

               Resîd pasa kire gazî, go: “Sêxo, tê bisilman bî zora

                                                           sûrê”

               Sêx Mîrzaê go: “Resîd pasa o, min nîveka dînê te

               wa-wa kiro, te çima ji min ra zu negot, min kose Misirî,

                                                          sûrê hêsin malda nekira bîrê,

               Minê usa bikira, îro çît û mertalê te û malê te bida

                                                           serê,

 

               Wezîro, Wezîro,

               Sêxî dîne.

               Axa o, sera Dîyarbekirê dinhêrim li vî destî,

               Xençera sêx Mîrza, extîyarê Mergê, Kekê Melo, bavê

                                                      Hesen, siyarê holê nêrize, qevze hestî.

               Sêx Mîrzaê kire gazî, go: “Resîd Pasa o, min sî

                                                       rojê te rezîl kiro,

               Minê 17 mêrê te kustine li vî destî.

               Xwedê mala xençerçêkira xiravke, mêrê 18-ada

                                                       xençera min sikestî.

         

               Wezîro, Wezîro,

               Sêxî dîne.

               Sera Dîyarbekirê dinhêrim devî rê ye,

               Çûyîn-hatina cimetê û alemê tevî lê ye.

               Bira bavê min kiribe Miçoyê Sêx Îsa, wele bi navê

                                                          xwedê,

               Destê xwe hilda heyfa bavê Melo, sêxê Êzdî, sêx

                                                          Mîrza,

 

               Wezîro, Wezîro,

               Sêxî dîne.

               Axa o, sera Dîyarbekirê dinhêrim ax sed heyfê,

               Bira çavê serê min kore-kotîbin, têda nayê deng û seda

                                                        Mîçoê Sêx Îsa.

               Na, wele qîrîna bavê Melo, kekê Hesen, siyarê Holê,

                                                        Sêxê Êzîdiya, extîyarê Merga, Sêx Mîrza.

 

               Wezîro, Wezîro,

               Sêxî dîne.